ยป View our health and safety policies

Performances & Events

Select Your Preferences

Month


Category Presenter

Campbell Brothers

John Coltrane's A Love Supreme
January 28, 2022

Cirque Mechanics

Birdhouse Factory
January 30, 2022

Teatro delle Albe

fedeli d'Amore
February 4 – 5, 2022

Maceo Parker

February 11, 2022

Regina Carter Quartet

February 11, 2022

The Kitchen Sink

Theatre Arts Program
February 17 – 20, 2022

Trinity Irish Dance Company

February 18 – 19, 2022

Nora Brown

March 5, 2022

Circa

Humans 2.0
March 11 – 12, 2022

Rennie Harris: LIFTED

March 18 – 19, 2022

Ravi Coltrane

March 26, 2022

The Crossing

In a House Besieged
March 27, 2022

SFJAZZ Collective

April 3, 2022

Zakir Hussain

Triveni
April 7, 2022

Joel Ross Duo

April 8, 2022

Lila Downs

April 21, 2022

Kalabanté

Afrique en Cirque
May 1, 2022

Mark Morris Dance Group

Pepperland
May 5 – 7, 2022

MOMIX

Alice
June 2 – 4, 2022

Past Performances & Events